Product details

Home »Product »Ron Lưới Muỗi (Màu Trắng)

RONIX Gasket-Ron Lưới Muỗi (Màu Trắng)

Product price:

Product Details:

Application:

Product Features:

Dễ gắn hơn: Chất liệu ron Ronix có độ mềm dẻo vừa phải,  bề mặt láng mịn, giúp người dùng gắn ron vào dễ hơn, nhanh hơn.

Ôm kiếng hơn: Thiết kế mặt

Packing method:

Same Product